Prislista

Prislista från 2015-01-01

1. Sortering och kontering, bokföring löpande material uppbörds- och momsdeklarationer samt löner
575 kr/tim
2. Kontrolluppgifter
575 kr/tim
3. Utredning, svar till Skatteverket & KFM
900 kr/tim
4. Konsultationer, skatterådgivning, bolagsändringar och dylikt
1.200 kr/tim
5. Bolagsdeklaration, standard
1.500 kr/tim
6. Övriga inkomstdeklarationer (Privat & Aktier)
1.500 kr/tim
7. Bolagsbildning, engångskostnad
3.500 kr/tim
8. Årsbokslut EF
Enligt ök.
9. Årsredovisning K2
8.000-15.000 kr/bolag
10. Årsredovisning K3
12.000-15.000 kr/bolag
11. Årsredovisning K3 (med koncernredovisning)
25.000 kr/bolag

Vad beträffar punkten 1, skall allt material för bokföring vara oss tillhanda senast den 20:e påföljande månad för att hinnas med till momsredovisningen.
Inkommer materialet efter den 20:e kommer det att debiteras SEK 50:-/timme
extra för bokföringen. Löneunderlag skall vara oss tillhanda senast den 15:e för utbetalning den 25, varje månad. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga debiteringar. Betalningsvillkor 10 dagar, dröjsmålsränta debiteras enligt lag.
Övrigt arbete debiteras enligt avtal/överenskommelse med uppdragsgivaren.